Nudimo pripremne kurseve za polaganje ispita iz poznavanja njemačkog jezika, a koji su namijenjeni za sve one koji žele polagati ma koji od postojećih nivoa: A1, A2, B1, B2, C1.

Budući da su kursevi usmjereni na ispite, služe za upoznavanje kandidata sa vrstama pitanja sa kojima će se morati suočiti.

Na časovima se simuliraju vježbe karakteristične za ispit koje su vezane za četiri vještine (usmeno i pismeno izražavanje, te razumijevanje govornog jezika i pisanog teksta). Pošto se urade vježbe, vrši se analiza i ispravak istih.

Dužina trajanja: 5 časova
Vrijeme održavanja: Po dogovoru
Nivoi: A1, A2, B1, B2, C1

Cijena: 80,00 KM