Uprava
Uprava
Kursevi
+387 62 219 880 Pon- Pet 08:00 - 16:30 Londža do broja 79, 72000 Zenica
+387 65 157 790 Pon- Pet 09:00 - 17:00 OŠ „Vladimir Nazor“, Sarajevska 20, 72000 Zenica
Licencirani
ECL ISPITI
Kursevi
#Njemački jezik
Broj #1
U Bosni i Hercegovini
Imate pitanje?

Pripremni kursevi za polaganje ispita

Nudimo pripremne kurseve za polaganje ECL ispita iz poznavanja njemačkog jezika, a koji su namijenjeni za sve one koji žele polagati ma koji od postojećih nivoa: A1, A2, B1, B2.

Budući da su kursevi usmjereni na ispite, služe za upoznavanje kandidata sa vrstama pitanja sa kojima će se morati suočiti.

Na časovima se simuliraju vježbe karakteristične za ispit koje su vezane za četiri vještine (usmeno i pismeno izražavanje, te razumijevanje govornog jezika i pisanog teksta). Pošto se urade vježbe, vrši se analiza i ispravak istih.

Dužina trajanja: 12 časova
Vrijeme održavanja: Po dogovoru
Sadržaj priprema: upoznavanje sa svim modulima (Lesen, Schreiben, Sprechen, Hören), upoznavanje sa cakama samog ispita, upoznavanje sa načinom bodovanja, vježba za sve module, posebne upute za usmeni dio, evaluacija ispita,
Nivoi: A1, A2, B1, B2,
Cijena: 160,00 KM ( čas 13,33 KM )