Uprava
Uprava
Kursevi
+387 62 219 880 Pon- Pet 08:00 - 16:30 Londža do broja 79, 72000 Zenica
+387 65 157 790 Pon- Pet 09:00 - 17:00 OŠ „Vladimir Nazor“, Sarajevska 20, 72000 Zenica
Licencirani
ECL ISPITI
Kursevi
#Njemački jezik
Broj #1
U Bosni i Hercegovini
Imate pitanje?

Ocjenjivanje/evaluacija testa

Dva ocjenjivača učestvuju u ocjenjivanju ispita iz svake jezičke vještine.

Bodovi za pojedine dijelove ispita:

Pismeni dio ispita Osvojeni poeni
Čitanje sa razumjevanjem 25 poena
Pismena komunikacija 25 poena
Usmeni dio ispita Osvojeni poeni
Razumijevanje slušanja     25 poena
Verbalna komunikacija 25 poena

 

Čitanje sa razumjevanjem

Knjižice za testiranje razumijevanja čitanja sadrže po 20 zadataka, a vrijednost svake stavke je 1,25 bodova. Djelomični poeni se ne mogu dodijeliti za odgovore koji su samo djelimično tačni.

U slučaju zadataka u kojima kandidati moraju upisati rješenja u obliku slova u tabelu, ocjenjuju se samo slova unesena u tabelu. U slučaju ispravljenih slova, prihvataju se samo jasno označene ispravke. Ocjenjivači neće prihvatiti rješenja koja se nalaze izvan tabele.

U slučaju zadataka u kojima kandidati moraju dati svoja rješenja zadatka u obliku kratkih odgovora, prihvataju se samo oni odgovori koji se odnose na pitanje. Ako odgovor sadrži elemente koji nisu dio tačnog odgovora, odgovor će se smatrati netačnim. U zadacima za razumijevanje čitanja, suvišni odgovori koji su doslovno prepisani iz teksta se boduju kao pogrešni.

Pisana komunikacija

Ocjenjivanje učinka u pisanoj komunikaciji zasniva se na pet kriterija evaluacije pismene komunikacije.

U pisanoj komunikaciji, kandidati za testiranje mogu postići najviše pet bodova po svakom kriteriju ocjenjivanja od svakog od dva ocjenjivača. Maksimalno 100 neobrađenih poena (50 sirovih poena po zadatku) može se postići u pisanoj komunikaciji. Nakon ocjene oba ocjenjivača, programom se računa prosjek dodijeljenih bodova. Ova kalkulacija rezultira brojem postignutih bodova u pisanoj komunikaciji.

Kriterijumi za evaluaciju pismene komunikacije su:

1. Formalna ispravnost (morfologija, sintaksa)
2. Ispravnost napisa (strukturiranje teksta i pravopis)
3. Vokabular (obim i aktivno ovladavanje)
4. Stil (pragmatički i sociolingvistički aspekti)
5. Komunikativna efikasnost (završetak zadatka)

 

Razumijevanje slušanja

Svaka knjižica za testiranje razumijevanja slušanja sadrži po 20 stavki. Bodova vrijednost svake stavke je 1,25 rezultatskih bodova. Djelomični poeni se ne mogu dodijeliti za odgovore koji su samo djelimično tačni.

U slučaju zadataka u kojima kandidati moraju upisati rješenja u obliku slova u tabelu, ocjenjuju se samo slova unesena u tabelu. U slučaju ispravljenih slova, prihvataju se samo jasno označene ispravke. Ocjenjivači neće prihvatiti rješenja koja se nalaze izvan tabele.

U slučaju zadataka u kojima kandidati moraju dati svoja rješenja zadatka u obliku kratkih odgovora, prihvataju se samo oni odgovori koji se odnose na pitanje. Ako odgovor sadrži elemente koji nisu dio tačnog odgovora, odgovor će se smatrati netačnim.

Verbalna komunikacija

Učinak u usmenoj komunikaciji ocjenjuje se prema pet kriterija ocjenjivanja usmene komunikacije. Učesnici testa mogu ostvariti najviše pet bodova po svakom kriterijumu. Maksimalni mogući rezultat za učinak u usmenoj komunikaciji je 25 rezultatskih bodova.

Kriterijumi za evaluaciju usmene komunikacije su:

1. Formalna ispravnost (morfologija, sintaksa)
2. Fonetska ispravnost (izgovor, prozodija, tečnost)
3. Vokabular (obim i aktivno ovladavanje)
4. Stil (pragmatična i sociolingvistička prikladnost)
5. Komunikativna efikasnost (završetak zadatka)

Oba ispitivača – ocjenjivač i moderator – nezavisno ocjenjuju učinak ispitanika i zatim se dogovaraju o zajedničkoj bodovnoj vrijednosti za svaki kriterij.

Granica za prolaznost

Kandidati se mogu prijaviti za opći ispit ili za pismeni ili usmeni parcijalni ispit. Kandidati koji su uspješno položili ispit dobijaju certifikat.

U slučaju ukupnog ispita, ispit je položen ako prosijek četiri testirane vještine (razumijevanje čitanja, pismena komunikacija, razumijevanje slušanja, usmena komunikacija) dostigne 60% prolazne ocijene i najmanje 40% je postignuto u sve četiri vještine .

Pismeni dio testa je položen ako kandidat ima najmanje 40% u dijelu testa “Pisana komunikacija” i “Razumevanje pročitanog” i ukupan prosječan rezultat od 60%.

Usmeni dio testa je položen ako kandidat ima najmanje 40% u dijelovima testa “Usmeno komuniciranje” i “Slušanje sa razumijevanjem” i ukupan prosječan rezultat 60%.

Ukoliko kandidat postigne prolaznu ocjenu samo na pismenom ili samo usmenom dijelu ukupnog ispita, dobija potvrdu o uspješno položenom (usmenom ili pismenom) dijelu ispita.

Ispitne teme ECL jezičnog ispita >>

Pravila ispita >>