Popust na naše kurseve (standarne, intenzivne i za medicinare) ostavruju sljedeći:

 • STUDENTI (uz kopiju indeksa) popust od 10KM
 • po jednom podnivou za standardni kurs ( npr. A1.1 )
 • po jednom nivou za intenzivni kurs ( npr. A1 )
 • SREDNJOŠKOLCI popust od 15KM
 • po jednom podnivou za standardni kurs ( npr. A1.1 )
 • po jednom nivou za intenzivni kurs ( npr. A1 )
 • NEZAPOSLENI (uz potvrdu sa biroa) popust od 10KM
 • po jednom podnivou za standardni kurs ( npr. A1.1 )
 • po jednom nivou za intenzivni kurs ( npr. A1 )
 • BRAT + SESTRA ili BRAČNI PARTNERI popust od 5% po osobi
 • po jednom podnivou za standardni kurs ( npr. A1.1 )
 • po jednom nivou za intenzivni kurs ( npr. A1 )

Napomena: Popusti se ne mogu koristiti ukoliko se odlučite za jedan od paketa intenzivnih kurseva.