Edukativni centar – EDUKO se bavi praktičnim i komunikativnim pristupom u učenju stranog jezika, na kome se temelji i Zajdenički evropski referntni okvir za jezike (ZEROJ).

Eduko tim Vam pomaže da postignete samostalnu jezičnu kompetenciju, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu.
Naša misija je pružiti našim kursistima najkvalitetniju nastavu stranog jezika, te postizanje visoke razine samopouzdanja prilikom korištenja stranog jezika.

Riječi koje nas opisuju su: odgovornost, razumjevanje, sposobnost i profesionalnost.

Uvijek pokušavamo u okviru nastave uključiti interaktivnu nastavu, koja doprinosi dobroj atmosferi i lakšem usvajanju gradiva.

Naš moto je

Znanjem za bolju budućnost!

Upoznajte naš tim

Lamija Kadušić

Lamija Kadušić

Predsjednica, profesor
Ljubav prema ovom jeziku sam razvila u toku boravka u Njemačkoj (od 1994. do 1998.), a prema ovom zvanju nakon mog prvog radnog dana, kada sam vidjela šta znači biti nastavnik / profesor, koju odgovornost, profesionalnost i kompetenciju ovo zvanje nosi sa sobom i pored svega koliku radost mi pričinjava povratna informacija mojih učenika/kursista.
Đana Mujezinović

Đana Mujezinović

Profesor
Rođena sam u Jajcu, 31. augusta 1983. godine. Profesorica sam njemačkog jezika i književnosti. Osnovnu školu završila sam u Njemačkoj, a Srednju ekonomsku školu u Zenici. Na Pedagoškom fakultetu Zenica, na Odsjeku za njemački jezik i književnost, u prvoj generaciji studenata diplomirala sam 2007. godine.
Dajana Subašić

Dajana Subašić

Profesor
Moje ime je Dajana Subašić. Rođena sam u Zenici. Tu sam pohađala gimnaziju KŠC „Sv. Pavao“. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu završila sam studij germanistike i stekla zvanje magistar njemačkog jezika i književnosti.
Ermina Imamović

Ermina Imamović

Profesor, Sekretar
Rođena sam 11.05.1996 godine u Zenici. Profesor sam njemačkog jezika i književnosti i rado prenosim svoje znanje i pomažem oko usavršavanja vještina u njemačkom jeziku. Osim ljubavi prema jeziku, veliki sam obožavatelj raznih sportova.
Velid Ćerim

Velid Ćerim

Profesor
Završna sam godina Filozoskog fakulteta Univerziteta u Zenici, odsjeka za Njemački jezik i književnost. Rođen sam u Zenici, a četiri godine djetinjstva sam proveo u Švicarskoj. Pored njemačkog jezika zanimam se još za muziku, sokolarstvo i ribolov.
Nihada Softić

Nihada Softić

Profesor
Zovem se Nihada Softić, rođena 05.05.1998. Završila sam Prvu gimnaziju u Zenici, a trenutno sam završna godina studija njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.
Emina Ahmetović

Emina Ahmetović

Profesor
Zovem se Emina Ahmetović. Rođena sam 01.09.1997. Završila sam Drugu gimnaziju u Zenici, te nakon toga upisala studij njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zenici. Trenutno sam završna godina studija.
Emina Horić

Emina Horić

Profesor
Moje ime je Emina Horić. Rođena sam 10. oktobra, 1998. godine u Zenici. Završila sam Prvu gimnaziju u Zenici, te sam trenutno na IV godini studija njemačkog jezika i književosti. U Udruženju Naša djeca Zenica radim već 3 godine kao facilitator dječijih i omladinskih grupa.
Belma Marušić

Belma Marušić

Profesor
Zovem se Belma Marušić i rođena sam 1983. godine u Zenici. Osnovnu školu sam završila u Njemačkoj, a Srednju ekonomsku školu u Zenici. Nakon toga upisala sam studij njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zenici, te sam zvanje profesora stekla 2014. godine. Prije porodoljiskog odsustva, 2018. godine sam bila već dio Eduko - Teama.
Maida Hadžić

Maida Hadžić

Profesor
Zovem se Maida Hadžić. Rođena sam 07.07.1994.godine u Zenici. Završila sam Ekonomsku školu, a potom diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zenici, odsjek za engleski jezik i književnost. Dugogišnja sam aktivistkinja u nevladinom sektoru, te sam nosilac mnogobrojih projekata.