Uz intenzivni kurs njemačkog jezika u samo 11 sedmice završit ćete B2 cijelu razinu!

Brzi kurs njemačkog jezika idealan je za sve koji u kraćem roku žele naučiti više. Na ovom ćete se kursu susresti s istim jezičnim sadržajima kao i na standardnom kursu njemačkog jezika, smo što njegov jači tempo učenja donosi brže rezultate.

Intenzivni kurs njemačkog najbolji je izbor za sve koji žele brzo učiti i u 12 sedmica završiti čak dva nivoa jezika, gdje Vas očekuje 126 časova nastave i 12 dodatnih časova pripreme za ispit neovisno o tome jeste li potpuni početnici ili imate nekog predznanja.
U 11 sedmica završavate dva nivoa njemačkog jezika (B2.1 i B2.2), odnosno jednu jezičnu razinu B2.

Nastava se odvija brzom dinamikom 4 x sedmično po tri školska časa (45min) od ponedjeljka do četvrtka od 18:00h do 20:30h.
Nastava je razvijena sukaldno smjernicama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ)
U cijenu intenzivnog kursa su uključena dva nivoa (B2.1 + B2.2).
U cijenu kursa nije uračunata cijena udžbenika!

Nakon kursa na B2 razini, komunicirat ćete tečno i spontano te održavati normalnu interakciju s izvornim govornikom. Moći ćete aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija obrazlažući i braneći svoja stajališta te čitati članke i izvještaje koji obrađuju suvremene probleme i razumjeti savremenu književnu prozu.
Usvojit ćete i vještine pisanja sastava ili izvještaja prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta, kao i druge vrste tekstova.

Zašto njemački B2?

– upis na različite univerzitete u Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj.
– konkurisanje za poslove sa univerzitetskom diplomom(inžinjeri, doktori)

– reguliranje austrijskog ili njemačkog državljanstva ili trajnog boravka

Dodatni popust ostvaruju: NEZAPOSLENI (10,00) uz potvrdu sa biroa, STUDENTI (10,00KM) uz potvrdu sa fakulteta, SREDNJOŠKOLCI (15,00KM) uz potvrdu iz škole i SUPRUŽNICI ILI BRAĆA I SESTRE 5% po osobi.
Popust se odnosi na cijenu jednog od podnivoa; B2.1 ili B2.2!

Nakon odslušanog nivoa se radi simulacija ispita, koja je uračunata u cijenu i nakon koje dobijate evaluaciju Vašeg znanja i potvrdu za odslušan kurs.