Uz intenzivni kurs njemačkog jezika u samo 10 sedmica završite jednu cijelu razinu!

Brzi kurs njemačkog jezika idealan je za sve koji u kraćem roku žele naučiti više. Na ovom ćete se kursu susresti s istim jezičnim sadržajima kao i na standardnom kursu njemačkog jezika, smo što njegov jači tempo učenja donosi brže rezultate.

Intenzivni kurs njemačkog najbolji je izbor za sve koji žele brzo učiti i u 10 sedmica završiti čak dva nivoa jezika, gdje Vas očekuje 120 časova nastave i 12 dodatnih časova pripreme za ispit neovisno o tome jeste li potpuni početnici ili imate nekog predznanja.
U 10 sedmica završavate dva nivoa njemačkog jezika (B1.1 i B1.2), odnosno jednu jezičnu razinu B1.

Nastava se odvija brzom dinamikom 4 x sedmično po tri školska časa (45min) od ponedjeljka do četvrtka od 18:00h do 20:30h.
Nastava je razvijena sukaldno smjernicama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ)
U cijenu intenzivnog kursa su uključena dva nivoa (B1.1 + B1.2).
U cijenu kursa nije uračunata cijena udžbenika!

Kurs na B1 razini omogućit će Vam da postanete samostalni korisnik jezika. Moći ćete razumjeti glavne misli standardnog razgovora vezanih za posao, školu, slobodno vrijeme i slično, kao i televizijske i radijske programe o aktualnim događajima ili temama od Vašeg ličnog i profesionalnog interesa.

Razumjet ćete tekstove koji su pisani običnim jezikom ili jezikom Vaše struke te u njima lako pronaći bitne informacije, a moći ćete i napisati osvrt ili svoje mišljenje o širem rasponu tema. Lako ćete komunicirati s izvornim ili drugim stranim govornicima u većini situacija koje se mogu pojaviti tokom putovanja kroz područje na kojemu se taj jezik govori ili preseljenja u stranu zemlju. Moći ćete se uključiti u razgovor o temama koje su Vam poznate ili se odnose na svakodnevni život (npr. na porodicu, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje). Također ćete bez problema obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove, te ispričati priču ili prepričati sadržaj knjige ili filma te opisati svoje reakcije.
Zašto njemački B1?

Zašto njemački B1?

–  zapošljavanje radnika za zdravstvenu njegu u Njemačkoj i Austriji
– reguliranje austrijskog ili njemačkog državljanstva ili trajnog boravka

Dodatni popust ostvaruju: NEZAPOSLENI (10,00) uz potvrdu sa biroa, STUDENTI (10,00KM) uz potvrdu sa fakulteta, SREDNJOŠKOLCI (15,00KM) uz potvrdu iz škole i SUPRUŽNICI ILI BRAĆA I SESTRE 5% po osobi.
Popust se odnosi na cijenu jednog od podnivoa; B1.1 ili B1.2!

Nakon odslušanog nivoa se radi simulacija ispita, koja je uračunata u cijenu i nakon koje dobijate evaluaciju Vašeg znanja i potvrdu za odslušan kurs.