Uz intenzivni kurs njemačkog jezika u samo 10 sedmica završite jednu cijelu razinu! Brzi kurs njemačkog jezika idealan je za sve koji u kraćem roku žele naučiti više. Na ovom ćete se kursu susresti s istim jezičnim sadržajima kao i na standardnom kursu njemačkog jezika, smo što njegov jači tempo učenja donosi brže rezultate.

Intenzivni kurs njemačkog najbolji je izbor za sve koji žele brzo učiti i u 10 sedmica završiti čak dva nivoa jezika, gdje Vas očekuje 120 časova nastave i 3 dodatna časa pripreme za ispit, neovisno o tome jeste li potpuni početnici ili imate nekog predznanja.
U 10 sedmica završavate dva nivoa njemačkog jezika (A2.1 i A2.2) odnosno jednu jezičnu razinu A2.

Nastava se odvija brzom dinamikom 4 x sedmično po tri školska časa (45min) od ponedjeljka do četvrtka od 18:00h do 20:30h
Nastava je razvijena sukaldno smjernicama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ)

U cijenu intenzivnog kursa spadaju dva podnivoa, a to se odnosi na A2.1 i A2.2.
U cijenu kursa nije uračunata cijena udžbenika.

Na kursu A2 razine ponovit ćete i proširiti stečena znanja s A1 razine i usvojiti nove jezične strukture. Na kraju kursa moći ćete opisati svoju porodicu i druge ljude, svoje životne uslove, svoje obrazovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto. Uspješno ćete pisati poruke elektronske pošte, primjerice moći ćeš zatražiti informacije o smještaju ili ga rezervirati, znati ćete napisati jednostavno lično pismo, npr. pismo zahvale.

Bez problema ćete moći sa stranim govornikom razmijeniti informacije o poznatim temama i aktivnostima te pronaći određenu informaciju u svakodnevnim pisanim materijalima (oglasi, prospekti, jelovnici, vozni redovi i slično).

Zašto njemački A2?

– dobijanje ili produživanje radne ili boravišne vize

Dodatni popust ostvaruju: NEZAPOSLENI (10,00) uz potvrdu sa biroa, STUDENTI (10,00KM) uz potvrdu sa fakulteta, SREDNJOŠKOLCI (15,00KM) uz potvrdu iz škole i SUPRUŽNICI ILI BRAĆA I SESTRE 5% po osobi.
Popust se odnosi na cijenu jednog od podnivoa; A2.1 ili A2.2!

Nakon odslušanog nivoa se radi simulacija ispita, koja je uračunata u cijenu i nakon koje dobijate evaluaciju Vašeg znanja i potvrdu za odslušan kurs.