Uprava
Uprava
Kursevi
+387 62 219 880 Pon- Pet 08:00 - 16:30 Londža do broja 79, 72000 Zenica
+387 65 157 790 Pon- Pet 09:00 - 17:00 OŠ „Vladimir Nazor“, Sarajevska 20, 72000 Zenica
Licencirani
ECL ISPITI
Kursevi
#Njemački jezik
Broj #1
U Bosni i Hercegovini
Imate pitanje?

Nivoi ECL ispita

Ciljna grupa testa
Kandidati koji navrše 14 godina u godini ispita mogu se prijaviti za ECL ispit iz jezika. ECL ispit iz jezika je opšti ispit iz jezika. To nije ni starosna grupa, ni pol, ni kultura, država ili predmet.

Ispitni jezici
ECL jezički ispitni sistem nudi ispite na 15 jezika: bugarski, njemački, engleski,francuski, hebrejski, talijanski, hrvatski, poljski, rumunski, ruski, srpski, slovački, španski, češki i mađarski

ECL ispiti se mogu polagati na četiri nivoa:

Nivo A2

Opći cilj

Kandidat može razumjeti rečenice i najčešće korištene izraze koji se odnose na područja od najneposrednijeg značaja (npr. lične i porodične informacije, kupovina, posao, lokalno područje). Može komunicirati u jednostavnim, rutinskim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i direktnu razmjenu informacija o poznatim i rutinskim stvarima. Može koristiti jednostavna sredstva za opisivanje vlastitog porijekla i obrazovanja, neposrednog okruženja i pitanja koja se odnose na neposredne potrebe.

DETALJNI CILJEVI (PREMA VJEŠTINAMA)

Čitanje sa razumevanjem

Kandidat može razumjeti kratke, jednostavne tekstove o poznatim, specifičnim temama koristeći svakodnevni jezik ili jezik koji se odnosi na posao. Kandidat može čitati i razumjeti kratke, jednostavne tekstove koji sadrže visoku učestalost vokabulara i određeni udio međunarodno poznatih riječi.

Pisana komunikacija

Kandidat može voditi kratke, jednostavne, formualne bilješke kada se bavi neposredno potrebnim stvarima. Može napisati vrlo jednostavno lično pismo u kojem se zahvaljuje ili se izvinjava za nešto. Može pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke koje se odnose na trenutne potrebe.

Razumijevanje slušanja

Kandidat razumije dovoljno da može zadovoljiti potrebe konkretne prirode, sve dok govori jasno i sporo. Može razumjeti fraze i riječi koje se odnose na pitanja od najneposrednijeg značaja (npr. osnovne lične informacije, informacije o porodici, kupovina, posao, lokalno područje) pod uslovom da je govor izgovoren jasno i sporo.

Verbalna komunikacija

Kandidat može relativno lako komunicirati u strukturiranim situacijama i kratkim razgovorima, pod uslovom da mu sagovornik pomogne ako je potrebno. Može se snaći u jednostavnim, rutinskim razgovorima bez nepotrebnog napora; može postavljati i odgovarati na pitanja i razmjenjivati ​​ideje i informacije o poznatim temama u predvidljivim svakodnevnim situacijama. Može komunicirati u jednostavnim, rutinskim situacijama koje zahtijevaju direktnu i direktnu razmjenu informacija o poznatim, rutinskim stvarima koje se odnose na posao i slobodno vrijeme. Ispitanik može voditi vrlo kratke lične razgovore, ali jedva da razumije dovoljno da bi mogao sam održati razgovor.

Nivo B1

OPĆI CILJ

Kandidat može razumjeti glavne stvari kada se koristi jasan, standardni jezik i kada mu je predmet poznat s posla, škole, slobodnog vremena itd. Može da se nosi sa većinom situacija koje se mogu pojaviti kada putujete u oblasti u kojima se govori jezik. Može proizvesti jednostavan povezani tekst na poznatu temu i od ličnog interesa. Može izvještavati o iskustvima i događajima, snovima, nadama i ciljevima i dati kratke razloge ili objašnjenja za planove i poglede.

DETALJNI CILJEVI (PREMA VJEŠTINAMA)

Čitanje sa razumijevanjem

Kandidat može sa zadovoljavajućim razumijevanjem čitati direktne činjenične tekstove o temama koje se odnose na njegova interesovanja i područja stručnosti.

Pisana komunikacija

Kandidat može izraditi direktan, povezan tekst o nizu poznatih tema koje se odnose na njegovo/njeno područje interesovanja, povezujući pojedine kraće dijelove u linearnom nizu.

Razumijevanje slušanja

Kandidat može razumjeti direktne činjenične informacije o uobičajenim svakodnevnim temama ili temama vezanim za posao, prepoznajući glavne tačke i specifične informacije kada se izgovori jasno i sa poznatim naglaskom. Može da razumije glavne tačke jasno artikulisanog standardnog jezika o poznatim stvarima sa kojima se obično susreće na poslu, obrazovanju ili u slobodno vreme; takođe može da razumije kratke priče.

Verbalna komunikacija

Kandidat može dati relativno tečan, nekompliciran, ali koherentan opis tema iz njegovog/njenog područja interesovanja, pri čemu su pojedinačne tačke povezane na linearni način.

Nivo B2

OPĆI CILJ

Kandidat može razumjeti glavni sadržaj složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; također razumije tehničke rasprave u svom posebnom polju. Može komunicirati tako spontano i tečno da je normalan razgovor s izvornim govornicima lako moguć bez velikog napora s obje strane. Kandidat se može jasno i detaljno izraziti o širokom spektru tema, objasniti stanovište o aktuelnom pitanju i navesti prednosti i nedostatke različitih opcija.

DETALJNI CILJEVI (PREMA VJEŠTINAMA)

Čitanje sa razumevanjem

Učesnik testa može vrlo samostalno čitati, prilagođavati stil i brzinu čitanja različitim tekstovima i namjenama, te selektivno koristiti odgovarajuća referentna djela. Ima veliki vokabular čitanja, ali može imati poteškoća s manje često korištenim frazama.

Pisana komunikacija

Kandidat može izraditi jasan, detaljan tekst o različitim temama koje se odnose na njegovo/njeno polje interesovanja, integrirajući i upoređujući informacije i argumente iz različitih izvora.

Razumijevanje slušanja

Učesnik testa može razumjeti standardni jezik koji se govori u direktnom kontaktu iu medijima kada su u pitanju poznate ili nepoznate teme koje se inače susreću u privatnom, društvenom, profesionalnom životu ili na obuci. Samo ekstremna pozadinska buka, neprikladne strukture diskursa ili jaki idiomi ometaju razumijevanje. Kandidat može razumjeti glavne iskaze govora složenog sadržaja i jezika o konkretnim i apstraktnim temama kada se govori standardnim jezikom; također razumije tehničke rasprave u svom posebnom polju. Može pratiti prošireni govor i složene argumente pod uslovom da je tema prilično poznata i da je tok govora ili razgovora obilježen eksplicitnim signalima.

Verbalna komunikacija

Kandidat može opisati i predstaviti činjenice na jasan i sistematičan način, dajući odgovarajući naglasak važnim tačkama i relevantnim pratećim detaljima. Može dati jasne i detaljne opise i prezentacije, razvijajući ideje i potkrepljujući ih podtačkama i relevantnim primjerima, o širokom spektru tema vezanih za područje njegovog/njenog interesovanja.

Nivo C1

OPĆI CILJ

Kandidat može razumjeti širok spektar zahtjevnih, dužih tekstova i prepoznati implicitna značenja. Može da se izrazi spontano i tečno bez čestog traženja reči jasno. Može da koristi jezik efikasno i fleksibilno u društvenom i profesionalnom životu ili u obuci i studijama. Može proizvesti tekst o složenim temama na jasan, strukturiran i detaljan način, koristeći različite načine tekstualnog povezivanja na odgovarajući način.

DETALJNI CILJEVI (PREMA VJEŠTINAMA)

Čitanje sa razumevanjem

Može detaljno razumjeti dugačke, složene tekstove, čak i ako se ne odnose na njegovu/njenu oblast specijalizacije, pod uslovom da se teški odlomci mogu pročitati nekoliko puta.

Pisana komunikacija

Kandidat može napisati jasan, dobro strukturiran tekst o složenim temama, ističući ključne tačke, izlažući i potkrepljujući gledišta podtačkama ili odgovarajućim primjerima ili opravdanjima, te zaokružujući tekst odgovarajućim zaključkom.

Razumijevanje slušanja

Kandidat može razumjeti dovoljno da prati prošireni govor o nepoznatim, apstraktnim i složenim temama, iako može povremeno doći do potvrde detalja, posebno na stranom akcentu. Može razumjeti širok spektar idiomatskih izraza i kolokvijalizama i ispravno procijeniti promjene registra. Može pratiti duže govore i razgovore, čak i ako nisu jasno strukturirani i ako veze nisu eksplicitno navedene.

Verbalna komunikacija

Kandidat može na jasan i detaljan način opisati i predstaviti složene predmete, integrišući podteme, detaljnije razvijajući određene tačke i sve zaokružujući odgovarajućim zaključkom.